W poniedziałek, 6 maja 2019 r. w siedzibie przy ul. Garbarskiej 14 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Wybrano nowe władze na kolejne 4 lata. Nowym – starym Prezesem został wybrany zdecydowaną większością głosów serdeczny nasz przyjaciel Wiesław Jopek.

W obradach uczestniczyły 123 osoby. Po sprawach proceduralnych i sprawozdaniach zebranie udzieliło absolutorium ustępującym władzom. Następnie przystąpiono do wyboru władz na kolejną kadencję. Wybrano również 15 – osobową Radę Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej do której wybrano naszego Członka Zarządu Grzegorza Mielnickiego.

Z gratulacjami dla Wiesława Jopka z okazji ponownego wyboru na prezesa do siedziby Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej przybyli: Prezes Zarządu Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wójcik oraz Dyrektor Wojciech Moszyński.

Serdecznie gratulujemy.