SKŁADY KOMISJI MCO:

Zarząd MCO:

 • Wójcik Marian         => Prezes Zarządu MCO
 • Kluza Edward          => V-ce Prezes Zarządu MCO
 • Brożek Roman         => V-ce Prezes Zarządu MCO
 • Dobrowolski Jerzy    => Członek Zarządu
 • Mężyk Stanisław      => Członek Zarządu
 • Dąbrowski Andrzej   => Członek Zarządu
 • Chrobot Alicja          => Członek Zarządu
 • Góral-Bulek Halina   => Członek Zarządu
 • Broszkiewicz Marek  => Członek Zarządu
 • Mielnicki Grzegorz    => Członek Zarządu
 • Egert Marek             => Członek Zarządu

Dyrektor MCO:

 • Moszyński Wojciech

Honorowi Członkowie Zarządu:

 • Jobs Jarosław

Koordynatorzy Magazynu Branżowego OPTYK POLSKI:

 • Wójcik Marian
 • Moszyński Wojciech

Komisja Egzaminacyjna MIRiP:

 • Dobrowolski Jerzy    => Przewodniczący Komisji
 • Mężyk Stanisław     => Zastępca Przewodniczącego
 • Wójcik Marian         => Członek Komisji
 • Kluza Edward          => Członek Komisji
 • Dąbrowski Andrzej => Członek Komisji
 • Brożek Roman         => Członek Komisji
 • Góral-Bulek Halina   => Członek Komisji

Zarząd KRIO:

 • Dąbrowski Andrzej    => Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRIO
 • Mielnicki Grzegorz     => V-ce Prezes KRIO
 • Brożek Roman           => Członek Zarządu KRIO

Komisja Promocji MIRiP:

 • Wójcik Marian            => Przewodniczący Komisji

Komisja Rewizyjna MIRiP: 

 • Marian Wójcik             => Zastępca Przewodniczącego Komisji

Odwoławczy Sąd Izbowy KRIO:

 • Góral-Bulek Halina      => Członek Komisji

Komisja Rewizyjna MCO:

 • Pisarska Anna             => Przewodnicząca Komisji
 • Kobierzycki Waldemar  => Członek Komisji

Sąd Cechowy:

 • Dąbrowski Andrzej       => Przewodniczący Sądu
 • Brożek Roman              => Członek Sądu

Komisja Promocji MCO:

 • Brożek Roman             => Przewodniczący Komisji
 • Mężyk Stanisław           => Członek Komisji
 • Dobrowolski Jerzy         => Członek Komisji

ZAŁOŻYCIELE MAŁOPOLSKIEGO CECHU OPTYKÓW W KRAKOWIE:

 • Marian Wójcik optyk z Krakowa
 • Wiesław Koczorowski optyk z Krakowa
 • Edward Kluza optyk z Tarnowa
 • Stanisław Salwiński optyk z Krakowa
 • Mieczysław Walczyk optyk z Nowego Sącza
 • Adam Makarewicz optyk z Rzeszowa