Miło nam poinformować, że Małopolski Cech Optyków otrzymał dofinansowanie od Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Polski Inkubator Rzemiosła Komitet do spraw Pożytku Publicznego na realizację Projektu pn. Promocja Małopolskiego Cechu Optyków i kształcenia zawodowego w branży optycznej” w wysokości 73.134 zł.

W ramach projektu Cech podejmie szereg działań promocyjnych zarówno cechu (materiały promocyjne, edukacyjne, pomoce dydaktyczne do przeprowadzania kursów refrakcji, dofinansowanie kosztów organizacji Święta Patrona Optyków Św. Hieronima), jak i rzemiosła, której efektem będzie m. in. skuteczniejsza akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do kandydatów na uczniów w zawodach z branży optycznej.