22 listopada w EXPO Kraków odbyło się „X Forum Przedsiębiorców Małopolski. Biznes i praca. Jak przełamać bariery rozwoju?” Spotkanie prowadził red. Zbigniew Bartuś. Przedstawicielami Małopolskiego Cechu Optyków byli: Marian Wójcik, Grzegorz Mielnicki oraz Wojciech Moszyński.