Najserdeczniejsze życzenia składa Zarząd Małopolskiego Cechu Optyków w Krakowie