W dniu 25 sierpnia odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczy Wyborcze MCO. Po części sprawozdawczej podsumowującej miniony okres odbyły się wybory nowego prezesa MCO, Zarządu oraz Organów Statutowych.