Z dumą informujemy, iż podczas ostatniej gali Konkursu Teraz Polska nasz serdeczny przyjaciel Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek został uhonorowany tytułem „Promotor Polski”. Oto tegoroczni laureaci na scenie w Teatrze Wielkim. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Arendarski, Wiesław Jopek, prof. Michał Kleiber, Andrzej Matusiak, prof. Alojzy Nowak i kardynał Kazimierz Nycz.

Fundacja „Teraz Polska” promuje ludzi i firmy, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. Wyróżnienia „Promotor Polski” przyznawane od 2017 roku w poszczególnych regionach Polski, mają nagradzać i promować osiągane lokalnie sukcesy Polaków i rodzimej przedsiębiorczości.

Wizerunek Polski budują jednak nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale także – a może przede wszystkim – ludzie. Stąd przekonanie, że warto wyróżniać tych Polaków, którzy poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Osoby, które swoją działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym lub biznesowym budują wizerunek naszej marki narodowej, nagradzane są wyróżnieniem „Promotor Polski”.

 

W imieniu Zarządu Małopolskiego Cechu Optyków serdecznie gratulujemy zaszczytnego tytułu: Prezes Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wójcik.