2 lutego w pięknej sali „Na kotłowem” odbyło się „POŻEGNANIE KOLĘDY 2023”. Podczas spotkania, przy kawie i ciastkach wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o świątecznych i noworocznych tradycjach, historii kolęd oraz Krakowa w wykonaniu Leszka Mazana oraz Mieczysława Czumy. Grał i śpiewał Aleksander Kobyliński („Makino”) – ostatni czarodziej Krakowa. W ten oto sposób zgasiliśmy światełka na choince.