KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA 2024
W sobotę 13 kwietnia w Premier Kraków Hotel odbyła się kolejna edycja międzynarodowych targów branżowych o nazwie Krakowska Wiosna Optyczna 2024. Targi trwały od g. 10.00 natomiast o g. 12.00 rozpoczęły się wykłady oraz szkolenia, które trwały do g.15.00.
Po części szkoleniowej miała miejsce część oficjalna gdzie najpierw zabrał głos Dyrektor MCO Wojciech Moszyński, a następnie przybyłych gości specjalnych przywitał Prezes MCO Marian Wójcik. W następnej części głos zajęli Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej Jan Witkowski oraz Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski, którzy docenili wkład pracy w organizację wydarzenia oraz dziękowali za przedłużenie tradycji organizacji wydarzeń optycznych w Krakowie.
Po przemowach przeszliśmy do odznaczeń dla optyków:
• Srebrną Odznaką Za Zasługi w Rzemiośle został odznaczony Pan Krzysztof Chlebicki,
• Srebrną Odznaką Za Zasługi w Rzemiośle został odznaczony Pan Jerzy Jakubowicz,
• Srebrną Odznaką Za Zasługi w Rzemiośle został odznaczony Pan Jarosław Lis.
Specjalny dyplom od Zarządu Małopolskiego Cechu Optyków oraz list gratulacyjny od Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej otrzymał Pan Jarosław Jobs, który skończył 80 lat oraz obchodził jubileusz 55 lat pracy w zawodzie optyka.
Następnym wręczonym wyróżnieniem był certyfikat wraz z obrazem firmowym MCO. Jest on dowodem świadczenia najwyższej jakości usług w dziedzinie optyki okularowej rekomendowany przez Małopolski Cech Optyków w Krakowie. Potwierdza przynależność do cechu oraz elitarnej grupy salonów optycznych pod nazwą Mistrzowie Optyki. Takie wyróżnienie otrzymali:
• Pan Krzysztof Chlebicki,
• Pani Renata Flak – Grylewicz,
• Pan Jerzy Jakubowicz,
• Pan Jarosław Lis,
• Pan Janusz Ozimek,
• Pani Anna Pisarska,
• Pan Krzysztof Węgiel.
Na zakończenie części oficjalnej nie zabrakło niespodzianki w postaci konkursu w którym zadawaliśmy naszym gościom pytania związane z branżą optyczną oraz Małopolskim Cechem Optyków. Do wygrania były vouchery od firmy Hoya Lens Poland na najnowsze szkła.