Szanowni Państwo!!!
Mamy wielką przyjemność zakomunikować, iż w 2022 roku nasz serdeczny przyjaciel oraz wieloletni członek cechu Jan Sadowski obchodzi niewątpliwie wyjątkowy jubileusz 73 LATA PRACY W ZAWODZIE OPTYKA. Z tej okazji na wniosek Małopolskiego Cechu Optyków Pan Jan Sadowski został odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła, którą osobiście wręczył Prezes Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wójcik przy asyście Dyrektora MCO Wojciecha Moszyńskiego. Pragniemy pogratulować wspaniałego stażu, życzyć spokoju oraz mnóstwo zdrowia na przyszłość.
MCO