Małżeństwo to piękno – bycia we dwoje.

Małżeństwo to poszukiwanie – drogi do celu.

Małżeństwo to skarb – którym jest Wasza miłość.

Małżeństwo to Wy – na zawsze razem.

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy –

Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.

Najlepsze życzenia na nowej drodze życia

Państwu Magdalenie oraz Markowi Broszkiewicz

składają

W imieniu Zarządu

Małopolskiego Cechu Optyków

Dyrektor                  Prezes Zarządu, Starszy MCO

Wojciech Moszyński                           Marian Wójcik