SZKOLENIE

wpis w: Bez kategorii | 0

Szanowni Państwo,

W maju 2021 r. rozpoczęliśmy stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 dotyczącego wyrobów medycznych (MDR). Aby ułatwić stosowanie Rozporządzenia dnia 7 kwietnia 2022 r. uchwalona została Ustawa o wyrobach medycznych. Zarówno MDR, jak i ustawa wprowadzają istotne zmiany w prawie wyrobów medycznych, nakładając na podmioty biorące udział w obrocie wyrobami nowe obowiązki.

Na spotkaniu chcielibyśmy Państwu przekazać informacje dotyczące nowych wymagań prawnych odnoszących się do wyrobów medycznych, jak również informacje o zmianach jakie czekają ten sektor wyrobów. W szczególności podczas spotkania:

  • podsumujemy obowiązki podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw, w tym obowiązki dystrybutorów wyrobów, w których rolę wchodzą optycy

  • omówimy wymagania związane z weryfikacją dokumentów wyrobów,

  • wyjaśnimy regulacje odnoszące się do konieczności informowania Prezesa Urzędu Rejestracji o wprowadzeniu wyrobów na rynek polski,

  • opowiemy o nowych przepisach odnoszących się do reklamy wyrobów medycznych,

  • poruszymy temat kar administracyjnych.

Małopolski Cech Optyków zaprasza na szkolenie

07 styczeń 2023r, g. 11.00

Udział w szkoleniu:

Członkowie Małopolskiego Cechu Optyków – bezpłatnie

Osoby niezrzeszone – 200 zł / os

Po szkoleniu zapraszamy na spotkanie opłatkowe.

Uczestnictwo w szkoleniu tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w

biurze cechu.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Kroner – radca prawny specjalizujący się w prawie wyrobów medycznych. Wyrobami medycznymi zajmuje się od ponad 10 lat. Pisze prawniczego bloga dotyczącego wyrobów medycznych http://wyrobymedyczneokiemtemidy.pl/. Prowadzi postępowania przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przed sądami administracyjnymi oraz organami celnymi i skarbowymi. Regularnie prowadzi specjalistyczne webinaria, szkolenia i wykłady dotyczące tematyki branżowej, zarówno dla firm, jak i instytucji publicznych również dla wojska i szpitali.