Szczepienia przeciwko COVID-19

wpis w: Bez kategorii | 0

Szczepienia przeciwko COVID-19:

  1. Proces zbierania zgłoszeń do szczepień powinien zorganizować pracodawca (kierownik podmiotu), w którym pracownicy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19, a następnie przekazać zgłoszenia do szpitala węzłowego.
  2. Należy zapoznać się z listą szpitali węzłowych i wybrać ten, do którego będzie się chciało wysłać zgłoszenie.
  3. Ze strony internetowej wybranego szpitala węzłowego należy pobrać FORMULARZ SZCZEPIENIA.
  4. Należy uzupełnić informacje w formularzu dotyczące jednostki organizacyjnej oraz dane chętnych pracowników (potrzebny numer PESEL) wraz z określeniem czy jest to pracownik medyczny czy też niemedyczny.
  5. Do szczepień można zgłaszać cały personel pracujący (w tym administracyjny i pomocniczy), niezależnie od podstawy zatrudnienia, również w formie wolontariatu lub w ramach praktyk zawodowych, niezależnie od tego czy dana osoba wykonuje zawód medyczny.
  6. Do wypełnionego formularza pracodawca załącza wypełnioną przez każdego pracownika zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jej treść jest dostępna na stronie wybranego szpitala węzłowego.
  7. Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy są przyjmowane do dnia 28.12.2020. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.
  8. Na stronie wybranego szpitala węzłowego podany będzie adres mailowy na który należy przesłać formularz oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Szpital ustala grafik szczepień w oparciu o informacje na temat dostaw szczepionek pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych. Szpital przeprowadza szczepienia oraz umówienie terminu podania drugiej dawki szczepionki.