Obniżenie stawek czynszu dla najemców ZBK

wpis w: Bez kategorii | 0

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie kontynuuje w ramach programu PAUZA działania, polegające na obniżeniu stawki czynszowej do wysokości kosztów eksploatacyjnych (dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków 4,89 zł/m2) dla najemców zmuszonych do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu skorzystania z obniżki czynszu konieczne jest jedynie złożenie wniosku przez najemcę lokalu użytkowego (w tym w formie elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl, bez konieczności uwierzytelnienia go bezpiecznym podpisem elektronicznym czy profilem zaufanym). Nie jest również wymagane zawieszenie lub wykreślenie działalności z rejestru, do którego wpis stanowi podstawę funkcjonowania przedsiębiorcy.