Kwalifikacje rzemieślnicze w CEIDG

wpis w: Bez kategorii | 0

Związek Rzemiosła Polskiego podjął działania mające na celu wprowadzenie możliwości uzupełnienia danych w CEIDG o kwalifikacje rzemieślnicze przedsiębiorcy. We współpracy z Ministerstwem Rozwoju zmodyfikowano system oraz przygotowano formularz wniosku, na podstawie którego od dnia 1 października 2020 roku można o taki wpis wystąpić (art. 44 pkt. 8 ustawy o Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

 

Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień i kwalifikacji zawodowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy dysponujący Dyplomem Mistrza lub Świadectwem Czeladniczym. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają Świadectwo Czeladnicze lub Dyplom Mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęte tym ustawowym rozwiązaniem. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października 2020 r., informacja ta będzie zamieszczana na ich wniosek.

 

Wśród podstawowych korzyści wynikających z zamieszczenia w CEIDG kwalifikacji zawodowych należy wyróżnić:

  • pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • powszechny dostęp do posiadanych przez rzemieślników kwalifikacji zawodowych,
  • łatwy i szybki dostęp do informacji,
  • promocja przedsiębiorców-rzemieślników.

 

Zakres nowych danych w CEIDG

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:

  • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
  • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
  • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
  • nazwa zawodu,
  • symbol cyfrowy zawodu,
  • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

 

Procedura wpisu do CEIDG*

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymają dyplom mistrza lub świadectwo czeladnicze po 1 października 2020 roku, Izba Rzemieślnicza w terminie do 14 dni roboczych dopisze w CEIDG informacje o nabytych kwalifikacjach zawodowych.

Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października 2020 roku uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej, która wydała Świadectwo Czeladnicze bądź Dyplom Mistrzowski,  z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych