Czas na reSTART

wpis w: Bez kategorii | 0

Szanowni Państwo

Pozwalam sobie przesłać poniżej zaproszenie do dołączenia do inicjatywy która zrodziła się jako pomysł obywatelski.

Dołączyło się do niej wiele autorytetów i środowisk. Są organizacje biznesowe i Światowy Ruch Katolików na Rzecz Klimatu, Klub Jagielloński i Instytut Spraw Publicznych, Alarmy Smogowe i Wiceprezes Allegro, są profesorowie SGH i Uniwersytetu Śląskiego, aktorzy i pisarze. Bardzo nam zależy, żeby na tej liście nie zabrakło głosu polskich przedsiębiorców i rzemieślników. Serdecznie zapraszamy do dołączenia i ucieszymy się, jeśli uznają to Państwo za możliwe.

Aktualna lista sygnatariuszy, treść apelu i opis inicjatywy znajdują się na stronie www.czasnarestart.pl

Z wyrazami szacunku

dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska

xxxxxxxxxxxxx

Koronawirus wybił nas z rytmu. Z naszych 5-letnich strategii, celów budżetowych, ścieżek kariery, prywatnych planów. Ze stopniowego odchodzenia od plastiku, z rozpisanych na dziesięciolecia planów redukcji emisji, odejścia od węgla i innych, czasem drobnych, ale konsekwentnie prowadzonych działań, mających na celu powstrzymanie katastrofy klimatycznej.

Z dużym przekonaniem uważamy, że pandemia, w środku której mimowolnie się znaleźliśmy, jest jedynie przedsmakiem zmian klimatycznych, przed którymi uchroni nas jedynie mądrze prowadzona polityka publiczna. I o ten mądry restart, uwzględniający kwestie klimatyczne, pragniemy zaapelować do elit politycznych wraz z gronem zaproszonych liderów opinii publicznej. W gronie osób aktywnych w organizacjach ekologicznych i społecznych przygotowaliśmy w tym celu obywatelski list otwarty

https://docs.google.com/document/d/1JYyO5Vcd2jto_txnhEm0fF2YeMx7aKstRS00WMyFp0I/edit

Chciałabym Państwa zaprosić do podpisania niniejszego apelu. Będzie to równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla naszej idei. Jeśli się Państwo zgodzą, w kolejnym etapie kampanii społecznej, którą niebawem rozpoczynamy, będziecie wymienieni wśród sygnatariuszy apelu, w gronie szanowanych intelektualistów, działaczy ekologicznych, społecznych autorytetów. 

Kolejnym etapem naszej kampanii Czas na Restart będzie wyprodukowanie krótkiego filmu, w którym znane osobowości świata filmu, teatru i mediów będą odczytywały fragmenty listu. Będzie to moment, w którym otworzymy akcję szerzej dla opinii publicznej. Wówczas, we własnym zakresie, skierujemy odpowiednie siły i nakłady na nagłośnienie i zebranie społecznego poparcia.

Co dalej? Jeśli treść listu jest Państwu bliska i jednocześnie wyrażacie zgodę na znalezienie się w gronie sygnatariuszy mądrego restartu gospodarki, prosimy o potwierdzenie.

Bardzo się ucieszymy jeśli zgodzicie się dołączyć

dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska