Szczęsliwego 2019 roku!!!!!!!!!!!!

wpis w: Bez kategorii | 0

Nowy 2019 rok niechaj przyniesie zdrowie, pomyślność oraz sukcesy,

Pogodę ducha oraz spełnienie wszystkich marzeń…

 

w imieniu Zarządu Małopolskiego Cechu Optyków

                        Dyrektor                                   Prezes Zarządu, Starszy MCO

Wojciech Moszyński                                       Marian Wójcik